1

 

พิธีบวงสรวง เททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมราชูทิศ” และพระหล่อลอยองค์
เพื่อให้ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศ ข้าราชการกองทัพอากาศได้บูชา และสร้างปลียอดทองคำ
ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกำกับและเตรียมการย้ายโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพรหมวชิรโมลี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
ในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป 
“พระพุทธธรรมราชูทิศ” และพระหล่อลอยองค์
ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
สำหรับพิธีในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีบวงสรวง โดยมี พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ 
ในการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีในช่วงบ่าย
โดยมี พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ 
เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกำกับและเตรียมการย้าย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมวกเหล็ก
เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

“พระพุทธธรรมราชูทิศ” (พระ - พุด - ทะ - ทำ - มะ - รา -ชู - ทิด) เป็นชื่อที่ได้รับประทานนามจาก
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
แปลว่า พระพุทธรูปอันสถาปนาขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่ธรรมราชา เป็นพระพุทธปฏิมาประธานปางสมาธิ
โดยมีต้นแบบมากจากรูปแบบ ๔ รูปแบบ ประกอบด้วย พระพุทธเมตตา พระพุทธอังคีรส พระพุทธนวราชบพิตร
และพระพุทธรูป ภปร. โดยผู้บัญชาการทหารอากาศมีดำริจะนำไปประดิษฐาน
ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) ซึ่งการออกแบบพุทธสถาน
เป็นเจดีย์ทรง ๙ เหลี่ยม มีลักษณะทะลุขึ้นมาจากพื้นดิน แสดงออกถึงพลังของแผ่นดิน
ตามชื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

 

4

 

5

 

18

 

20