1 1 1

 

พิธีส่งตัวนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๔

พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒
รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จำนวน ๘๔๐ นาย ให้กับโรงเรียนเหล่าทัพ ในการนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี
ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธีฯ
และรับนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ที่พร้อมจะเข้ารับการศึกษาต่อเป็น
นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑
รุ่นที่ ๗๑ จำนวน ๑๓๗ นาย ณ โรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๙
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

1 1 5

 

1 3

 

9

 

17