1 1

 

พิธีต้อนรับนักเรียนนายเรืออากาศใหม่ รุ่นที่ ๗๑

พลอากาศโท วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒
รุ่นที่ ๖๔ จำนวน ๑๓๗ นาย
และมอบธงประจำกองพันที่ ๑
ในโอกาสขึ้นเหล่าเป็น นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๗๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ  สุขดี ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กล่าวรายงาน ในการนี้ มีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่
และนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑
- เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๙
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

1 2 2

 

1 4 1

 

1 4 3

 

1 4 4