1

 

พิธีสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีสวดมนต์บูชาธรรม พร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

2

 

3

 

7

 

CAF 0161