1

 

 

ลาอุปสมบท กับ ผบ.ทอ.
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
ของนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖๒ นาย โดยมี พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กล่าวรายงาน
ในโอกาสนี้นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศเข้าร่วมพิธี
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โดยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
ของนักเรียนนายเรืออากาศประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่าง ๑๙ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อให้นักเรียนนายเรืออากาศได้ศึกษาปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ก่อนที่จะเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี

สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธา หรือร่วมเป็นเจ้าภาพรูปละ ๒,๙๙๙ บาท
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่านทาง บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี ๐๕๗-๒-๗๑๘๔๐-๑ชื่อบัญชี อุปสมบทหมู่ นนอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล
โทร ๐-๒๕๓๔-๔๑๔๖
มือถือ ๐๖-๔๖๕๓-๖๔๔๔
นาวาอากาศโท ภัทรนันท์ โสมะนันทน์
มือถือ ๐๘-๘๑๖๔-๔๖๘๕

Line สำหรับส่งหลักฐานการบริจาค พิธีอุปสมบทหมู่ นนอ. ปี ๖๖
https://lin.ee/koNoQZM


3

 

4

 

6