1

 

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มอบหมายให้ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ นำนักเรียนนายเรืออากาศ จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒ เมษายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
และวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงกลาโหม
ครบรอบ ๑๓๖ ปี ๘ เมษายน ๒๕๖๖

ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

2 copy

 

4

 

6