1

 

พลอากาศโท วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมคณะ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระนวกะ นักเรียนนายเรืออากาศ จำนวน ๖๒ รูป
ในโครงการอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรืออากาศ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖5


 

6

 

12