1

 

พิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ
ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในการนี้ข้าราชการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช(ส่วนหน้า)
เข้าร่วมฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ แบบออนไลน์
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖


 

3 1

 

4

 

6 1

 

8 1