02

 

รายงานตัวรอบสองของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมคณะ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

 

 

03

 

14

20