1

 

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนมินทกษัตริยาธิราช
นำคณะผู้บังคับบัญชา และนักเรียนนายเรืออากาศ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสย้ายที่ตั้งแห่งใหม่ จากที่ตั้งดอนเมือง
ไปยังที่ตั้งมวกเหล็ก ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

10

 

16