1

 

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาท
เนื่องในโอกาสอำลาที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช (ดอนเมือง)
สู่ที่ตั้งแห่งใหม่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
ในการนี้ พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช นำคณะผู้บังคับบัญชา
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วม อำลา
ณ สำนักงานผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566


2

6