1

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีรางวัลดังนี้

 

รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ

 

2

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ วันชัย เจียจันทร์

 

3

นาวาอากาศตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง

 

รางวัลผลงานบทความทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

4

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ อนุรักษ์ โชติดิลก

 

5

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ เทวา กาญจนชม

 

ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานบทความทางวิชาการประจำปี 2563 ระดับกองทัพอากาศ

เรื่อง กระบวนการพัฒนาการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

 

6

นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ วีรกุลวัฒนา

ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2563 ระดับกองทัพอากาศ
เรื่อง การวิจัยและการพัฒนารถไฟฟ้า
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 

รางวัลบุคคลดีเด่นของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ วันชัย เจียจันทร์
อาจารย์สำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

8

พันจ่าอากาศตรีหญิง เปรมยุดา โลกายุทธ์  
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

9

นางสาว สุดาวดี ชำนาญภักดี  
พนักงานธุรการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รางวัลนักเรียนนายเรืออากาศดีเด่น

10

นักเรียนนายเรืออากาศ ถิรพงศ์ ถิรินทรพงศ์ ได้รับรางวัล การศึกษาดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓

 

12

นักเรียนนายเรืออากาศ ดุลทัศน์ พันธุ์โกศล ได้รับรางวัล ลักษณะทหารดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓

 

13

นักเรียนนายเรืออากาศ เขมชาติ ธาราจันทร์ ได้รับรางวัล การกีฬาดีเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๓

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน (นักเรียนนายเรืออากาศ)

 

14

กลุ่ม Pegasus ผลงานเรื่อง โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการส่งครุภัณฑ์

 

15

กลุ่ม ลุยสวน ผลงานเรื่อง การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบแอปพลิเคชั่นลุยสวน

 

16

กลุ่ม Griffin UAV ผลงานเรื่อง การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยCOVID-19 (น้องถาดหลุม)

 

569616

569619

 

นักเรียนนายเรืออากาศ ธนกฤต เจริญจักร ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

 

21648 21649

 

นักเรียนนายเรืออากาศ เขมชาติ ธาราจันทร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน NU RUN ในระยะ half-marathon เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ประวัติ
ชื่อ : นนอ.เขมชาติ ธาราจันทร์ อายุ 21 ปี
ชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย : 3.16
จังหวัดเกิด : พิษณุโลก สถานศึกษาเดิม : ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
เริ่มเล่นกีฬาวิ่งตอนไหน : เตรียมทหารชั้น 1 (อายุ 14 ปี)
สาเหตุที่ชอบการวิ่ง: ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งร่วมกับครอบครัว เป็นครั้งแรกเข้าเส้นชัยในอันดับที่ควรได้รับรางวัล แต่ไม่ได้ทำการสมัครจึงไม่มีสิทธิรับรางวัล
แรงบันดาลใจ : เมื่อตอนนั้นรู้สึกว่าตนเองมีแรงจึงวิ่งตลอด รู้ว่าตนเองมีอความพิเศษทางด้านนี้ ก็เลยอยากใช้อย่างสร้างสรรค์
ผลงานที่ผ่านมา : รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ 4 ครั้ง, เหรียญทองกีฬาภายในกองทัพอากาศ 3 เหรียญ และรางวัลอื่น ๆ รวมประมาณ 40 รางวัล
เป้าหมายในการวิ่ง : ทำสถิติให้ดีกว่าเดิม, ทำลายสถิติกีฬานักเรียนทหารตำรวจ
นักกีฬาไอดอล : พล.อ.ท.ณรงค์ อินทชาต
เป้าหมายในการรับราชการในอนาคตหลังจบการศึกษา : เป็นนักบินขับไล่สมรรณนะสูงแบบ F-16
สถิติ ที่ดีที่สุด
5000 : 16.07 นาที
มินิมาราธอน : 33.21 นาที
Haft marathon : 1.13.42 ชั่วโมง

 

 

timeline 25631201 173239

 

ทีมลุยสวน ของนักเรียนนายเรืออากาศ x ลาดกระบัง ได้ผ่านเข้ารอบ

ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักเรียนนายเรืออากาศ

 

https://youtu.be/kDvVLJ7fZXU

 

125397861 3228791877250424 7457971973056808726 o