recopy

นักเรียนนายเรืออากาศ เธียรนริศ จิตร์ตารานนท์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566
โดยเมื่อครั้งเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้รับคัดเลือกเป็น “คฑากร” และ “นักเรียนบังคับบัญชา” รุ่นที่ 63

และปัจจุบันกำลังศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ชั้นปีที่ 1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬาดาบสากล
โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ CU Open Fencing Championship และรายการ Air Force Open 2022

“กล้าฝัน กล้าลงมือทำ และใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ แล้วเราจะประสบความสำเร็จ.....Live a life you will remember...ใช้ชีวิตให้โลกจำ

 

3

2

14