1

 

     พลตรี  รวิศ รัชตะวรรณ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ปรัชญา  ทิพยรัตน์
ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธี
โดยมีนักเรียนเตรียมทหารที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำนวน
133 นาย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 

3

DSC 1305

DSC 1386