11

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2564
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564
ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ

14

12

13