0

 

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน
"วันนวมินทรมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานประกอบด้วยพิธี ทำบุญตักบาตร
พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกพร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา
89 วินาที
ในการนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธี
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

 

1

 

3

 

4