0 0

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มอบหมายให้นาวาอากาศตรี บำรุง บุญเพ็ง ผู้บังคับกองร้อยทหารอากาศโยธิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
นำทหารกองประจำการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ ทำความสะอาด
ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้าและกวาดใบไม้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่
๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

1 0

3 0

9 0