0

 

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ และรุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒
และรุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ ซึ่งรับราชการในกองประจำการ ครบกำหนดปลดตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๙
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๕๘ คน ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
และทหารกองประจำการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมพิธีฯ
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

2 0

 

3 0

 

4