timeline 20231125 135709

 

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
Road To Air Cadet เปิดรั้วนายเรืออากาศ ในการนี้ พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
พลอากาศตรี บุญเลิศ   อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา)
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง เและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
Meet And Greet with Armstrong โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ,
การบรรยายเสวนาแนวทางการปฏิบัติตัวก่อนสอบโครงการช้างเผือกประจำปีการศึกษา 2567
จากอดีตนักเรียนโครงการช้างเผือก โดย นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ชูชาติพงษ์
รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
และ นาวาอากาศเอก เอก แก้วสุขศรี รองผู้บังคับการกองบิน 4,
กิจกรรมขับเครื่องบินจำลอง (Flight Simulator) โดยนักเรียนนายเรืออากาศ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ, กิจกรรมเดินแบบชุดเครื่องแบบนักเรียนนายเรืออากาศ
โดยกรมนักเรียนรักษาพระองค์ และกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กับพี่นักบินกองทัพอากาศ
เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมในการเป็นทหารอากาศ
พร้อมกับแนะนำหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาต่อ
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

timeline 20231125 135701

 

timeline 20231125 135723