0

 

พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา)
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมิตรประชาและช่วยเหลือประชาชน
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง และโรงเรียนวัดบ้านหมาก
การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จากโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
การบริการตัดผม จากกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
พร้อมทั้งเข้าใจภารกิจหน้าที่ของกองทัพอากาศ และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพอากาศต่อไป ในการนี้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
นักเรียนนายเรืออากาศ ทหารกองประจำการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ผู้นำชุมชนตำบลบ้านหมาก ประชาชน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหมาก เข้าร่วมกิจกรรม
ณ วัดบ้านหมาก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566

 

4

 

19

 

22