0

 

  พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธาน
ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม (วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ)
ภายในงานประกอบด้วยพิธี
ทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพานพุ่ม กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายบังคม ในการนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธี
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

17

 

21