1

 

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ วัดมงคลชัยพัฒนา (พระอารามหลวง) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566

 

3

 

7