1

 

การสอบวิชาการนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๗

พลอากาศเอก เสกสรร คันธา เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท สุชาติ เทพรักษ์ เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ
และคณะ ตรวจความเรียบร้อยพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ
และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในการสอบวิชาการนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๗
ในการนี้ พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

4

 

8