0

 

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มอบหมายให้
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ นำนักเรียนนายเรืออากาศจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมี ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งที่ 2 จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
เพื่อให้การจัดหาโลหิตสำรองเพียงพอและปลอดภัยต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ
ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์อาหาร ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567

 

7

 

31