0

 

นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗
เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และทรงส่งเสริมให้เกิดความรุ่งเรืองทางปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

 

S 73957777 0

 

S 73957778 0

 

S 73957783 0