1 0

 

พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
พลอากาศตรี ประภาส เอี่ยมโมฬี เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วย พลอากาศตรี รองศาสตราจารย์ บุญเลิศ  ปีกขุนทด ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
พลอากาศตรี วันชัย  พึ่งเจียม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (สายงานการศึกษา) พร้อมคณะ
ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 

3 0

 

11 0

 

18 0