2 0

 

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี สุรัตน์ มณีวงศ์วิจิต
เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 

3 0

 

9 0

 

12 0