0

 

  พลอากาศโท ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อรรณพ นงค์ชะนา ผู้อำนวยการกองวิชาทหาร พร้อมด้วยข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมปกป้อง และถวายกำลังใจ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ นางสาวอ้อยทิพย์  ปานสอาด นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธาน  
ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 

2

 

9

 

81