0

 

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์สุทธิ์  ศรีบูรพา ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา
กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗ ในการนี้ นางสาวอ้อยทิพย์  ปานสะอาด นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

 

1

 

2

 

16