1 0

พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตริยาธิราช
พร้อมด้วยข้าราชการ
และนักเรียนนายเรืออากาศ
ร่วมบริจาคโลหิต
เนื่องในวันกองทัพอากาศ
ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ
เมื่อวันที่
8 เมษายน 2563

200637

200642

200641