1

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) นายสัตวแพทย์ ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
พร้อมคณะทำงาน คุณเสน่ห์ ประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก พร้อมทีมงาน
และสัตวแพทย์หญิง ชัชรี นิยโมสถ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ให้การสนับสนุนการทำหมันสุนัข จำนวน 32 ตัว
ภายในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
(มวกเหล็ก)
และได้รับความอนุเคราะห์จากสถานสงเคราะห์ บ้านนางฟ้าของสัตว์จร
โดยคุณอนันตธรณ์ วินิจเถาปฐม
ให้การสนับสนุนสถานที่พักฟื้นและอยู่อาศัย เพื่อควบคุมประชากรสุนัข
พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ
และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย


ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคค่าอาหารและค่าวัคซีน
บ้านนางฟ้าของสัตว์จร โดยคุณอนันตธรณ์ วินิจเถา ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08-9099-6000

สรุปยอดทำหมันสุนัขพร้อมฉีดวัคซีน
ทำหมันพร้อมฉีดวัคซีน จำนวน 32 ตัว

ฝากสถานสงเคราะห์ บ้านนางฟ้าของสัตว์จร จำนวน 27 ตัว

รับกลับไปดูแล จำนวน 5 ตัว

96923 0

398348

timeline 20200717 122316

106921925 3089780371129719 8080001256315568829 n