1a 1

 

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา
และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

 

DSC 4342

DSC 4459

DSC 4451

DSC 4567