1 1

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของกองทัพอากาศ
ประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ในการนี้ พลอากาศโทเดชอุดม คงศรี
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธีฯ
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 

1 2

1 3

DSC 5553

DSC 5565