1172577

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พระราชทานวโรกาสให้ พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พร้อมด้วยข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ
เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

294388