timeline 20200805 064024

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมกษัตริยาธิราช

นำข้าราชการ ศึกษาดูงานกองบิน 1 นครราชสีมา ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน 1

ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ กองบิน 1 จว.นครราชสีมา

timeline 20200805 064030timeline 20200805 064040timeline 20200805 064042