1 1

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของกองทัพอากาศ
ประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์
และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ในการนี้ พลอากาศโทเดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธีฯ
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

DSC 6593

DSC 6599

DSC 6684