1

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการช้างเผือก เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนโครงการช้างเผือก

และนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน

โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ มีนักเรียนโครงการช้างเผือกได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๒ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

และมีนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)ได้รับรางวัลสนับสนุนในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

(ในส่วนของกองทัพอากาศ) จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

2

5

12

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการช้างเผือก เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนโครงการช้างเผือก และนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ มีนักเรียนโครงการช้างเผือกได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๒ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท และมีนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)ได้รับรางวัลสนับสนุนในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓