1

     พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ตรวจเยี่ยมกิจการสำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมี พลอากาศตรีบุญเลิศ อันดารา ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา และ ข้าราชการสำนักบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
ณ ชั้น
4 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

 

2 1

2 2

DSC 3066

DSC 3093