2 1

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่
5 ประจำปีการศึกษา 2563
และนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ของกองทัพอากาศ
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 

2 3

3 2

DSC 4808