1

 

การสอบวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจความเรียบร้อย
และให้กำลังใจแก่นักเรียน และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในการสอบวิชาการคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้
พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖


3

13

 

19

 

20