1

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
        พลอากาศโท วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566

4

 

6

8