1

 

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาส
ก่อตั้งกองร้อยทหารสารวัตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนายเรืออากาศ (ขณะนั้น) วางมุดปักเสาเข็มและทำพิธีบวงสรวง
ในการก่อสร้างกองร้อยทหารสารวัตร ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธี
ณ กองร้อยทหารสารวัตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

 2

 

41