0

 

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา
"ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช" ประกอบด้วย ธงประจำตำแหน่ง และคฑาประจำตำแหน่ง
ให้แก่ พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ท่านใหม่)
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

2

 

4